Правила прийому

       Згідно  "Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти"  затвердженого Наказом  Міністерства освіти і науки України  01.08.2018 №831, до спеціальних закладів освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення зараховуються особи зі збереженим слухом та первинно збереженим інтелекотм, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення І та ІІ рівня).

 

Зарахування вихованців до Центру проводиться наказом директора на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників. 

До заяви додаються: 

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • довідка за формою первинної облікової документації  "Довідка учня загалоноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду";

 • карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о "Карта профілактичних щеплень" (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);

 • довідки від лікаря - педіатра або семейного лікаря закладу охорони здоров'я, в якому спостерігається дитина;

 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;

 • висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності  (за наявності);

 

 • індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявносі);

 • висновок сурдолога або отоларинголога;

 • висновок психіатра;   

 • рішення органів опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

 

 • копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини.