Системний підхід

Системний підхід як основа індивідуального навчально-реабілітаційного процесу

     Турбота   про  здоров’я   дитини  є   нагальною  необхідністю  всякого  сьогоднішнього  суспільства. Це   відображається   в   державних  документах   та  програмах  різного   рівня   і   спрямування,  закріплено  в   міжнародних  меморандумах, деклараціях, проектах  тощо.

        Стан  здоров’я   нинішнього  покоління   свідчить  про   серйозні    проблеми, які   світовій   спільноті   слід  вирішувати   найближчим   часом,   аби   людство  не  втратило  свій  шанс   на  збереження  самого  себе   як  біологічного  виду.

         Конвенція   ООН  про  права  дитини  першочергового   значення надає саме  здоров’ю дітей, як вирішальному чинникові   виживання  людства.

        Маючи  на  увазі  втрату  показників   фізичного, інтелектуального, психо-емоційного  і   генетичного  здоров’я,  спеціалісти  особливу  увагу  звертають  на  період  дошкільного  розвитку  дитини, коли  існує  найбільша  можливість  щодо  відновлення  нормальної  роботи  основних  систем  і  функцій   організму,  є   реальною  надія  на  те, щоб  сформувати  у  дитини  потребу  у  здоров’ї, прищепити  навички   поведінки, які  будуть  максимально  забезпечувати  її  здоров’я   і   активну  діяльність     впродовж   усього   життя.

        Проблема  збереження  та  формування   здоров’я  дітей  дошкільного  віку, його  охорони, зміцнення  та  реабілітації є  стрижневою  в  освітньому  процесі  і  гостро  актуальною. 

                 Багаторічні  спостереження   і  дослідження   педагогів   та  медичних   працівників  показали, що  життєдіяльність   та  працездатність, якість  засвоєння  навчальних  програм, формування    розумових  операцій, розвиток  мови, оволодіння   різними   вміннями   перебувають   у  прямій    залежності  від   стану  здоров’я   дитини.

                 В основу концепції дошкільного виховання в Центрі покладене сполучення вікового та індивідуального підходів у вихованні і навчанні дітей, що може забезпечити емоційне благополуччя і повноцінний психологічний розвиток кожної дитини.

                Особливістю корекційної роботи Центру є системний   психологічний, педагогічний   та  медичний   підхід   до  дитини   як  особистості, який  сприяє    комплексному   вирішенню  її  проблем.

Такий  підхід є   виявом  прямої гуманізації  навчально-виховного та оздоровчо-реабілітаційного  процесу, що  поєднує  сприятливу  емоційну   атмосферу  в  групі  із  заохоченням  дітей  до  творчості.

Також в Центрі проводиться  профілактика стресових  перевантажень  на  основі  розвитку  особистісної   здатності   до  опанування  себе  в  стресовій  ситуації  і  створення  системи   психологічної  безпеки.