Сторінка психолога

Психологічна корекція в Центрі проводиться психологом з використанням різноманітних методів.

Ігрова терапія, як метод психологічного впливу з використанням гри, використовується як в індивідуальній, так і в груповій формах. Якщо соціальна потреба у дитини відсутня, постає особливе завдання формування потреби в соціальному спілкуванні, яка може бути оптимально вирішена у формі індивідуальної ігротерапії. Якщо соціальна потреба вже сформована, то найкращою формою корекції порушень особистості в спілкуванні є групова ігротерапія.

Арттерапія базується на мистецтві, у першу чергу - образотворчому, а також на творчій діяльності. Основна мета арттерапії полягає в гармонізації розвитку особистості через розвиток спроможності самовираження та самопізнання. Також мистецтво дозволяє в особливій символічній формі реконструювати конфліктну травмуючу ситуацію та знайти її вирішення через переструктурування цієї ситуації на основі креативних здібностей дитини. Тому арттерапія широко використовується для досягнення наступних цілей:

1.   Налагодження відносин між психологом та дітьми.

2.   Отримання   матеріалу   для   інтерпретації   та   діагностичних висновків.

3. Надання соціально допустимого виходу агресивності та іншим негативним почуттям.

4.   Обробки   думок та почуттів, які діти звикли подавляти.

5.   Розвитку почуття внутрішнього контролю.

6.   Навчання   вмінню концентруватися на почуттях.

7.   Розвитку       образотворчих       здібностей       та   підвищення самооцінки.

Одним з напрямків арттерапії є музикотерапія. Цей метод використовує музику як засіб корекції або в якості окремого фактору впливу (прослуховування музичних творів), або у доповненні музичним супроводом інших корекційних прийомів для посилення їх впливу та збільшення їх ефективності. Музикотерапія активно використовується в корекції психосоматичних захворювань, емоційних відхилень, страхів, відхилень у поведінці, при комунікаційних труднощах та ін.

Також активно використовується бібліотерапія для корекційного впливу на дітей за допомогою читання спеціально підібраної літератури в цілях нормалізації або оптимізації їх психічного стану.

Корекційний вплив читання проявляється в тому, що ті чи інші образи та пов'язані з ними почуття, бажання, думки, засвоєні за допомогою книги, доповнюють нестачу власних образів та уявлень, замінюють тривожні думки та почуття або направляють їх по новому руслу, до нових цілей.

Малювання широко використовується для зняття психічного напруження, стресових станів, при корекції неврозів, страхів. Малюючи, дитина дає вихід своїм почуттям, бажанням, мріям, перебудовує свої відношення в різних ситуаціях і безболісно торкається деяких неприємних, лякаючих, травмуючих образів. Таким чином, малювання виступає як спосіб пізнання своїх можливостей та оточуючої дійсності, як спосіб моделювання взаємовідносин і вираження різноманітних емоцій, в тому числі і негативних.

Казкотерапія - це метод, який використовує казкову форму для інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширення свідомості, для вдосконалення взаємовідносин з оточуючим світом. Ми використовуємо наступні корекційні функції казки: психологічну підготовку до напружених емоційних ситуацій; символічне відреагування фізіологічних та емоційних стресів; сприймання в символічній формі своєї фізичної активності. Також широко використовується метод, завдяки якому участники проявляють себе та спілкуються без допомоги слів - психогімнастика. Діти виконують етюди та ігри, в основі яких лежить використання рухів, міміки, пантоміміки для вираження переживань, емоційних станів, проблем. Окремі заняття та комплексні програми з використанням психогімнастики направлені на розвиток та корекцію різних сторін психіки дитини як пізнавальної, так і емоційно-особистісної сфери. Всі ці методи використовуються при складанні програм та проведенні занять, направлених на профілактику та корекцію різноманітних сфер особистості. Також проводяться індивідуальне та групове сімейне консультування з проблем психологічного розвитку та виховання, психологічні   тренінги   по   підготовці   дітей     до школи та ін.