Обстеження дітей

                 І . Обстеження  дітей :

  • Психолого-педагогічна  діагностика :

При проведенні психолого-педагогічної діагностики використовуються наступні методи:

Спостереження за дітьми в різноманітних ситуаціях: в ігровій діяльності, міжособистісному спілкуванні, навчальному процесі та ін.

Бесіда використовується як в роботі з дітьми, так і в роботі з дорослими: вихователями та батьками. За допомогою цього методу оцінюється рівень розвитку дитини, виявляються основні проблеми. З дорослими за допомогою бесіди збирається початкова інформація та окреслюються основні напрямки подальшої роботи по корекції.

Широко використовуються тести, як швидкий та надійний засіб діагностики різноманітних аспектів особистості: розумових процесів (сприймання, уваги, пам’яті, уяви, мислення), емоційного стану  ( імпульсивності, агресивності,тривожності),індивідуальних особливостей особистості, міжособистісних взаємин, , стану моторики, психологічної готовності до навчання, фізичного  розвитку  та  ін.

  • Логопедична  діагностика :

На   підставі  рішення   обласної   психолого-медико-педагогічної   комісії,  в  якому  є   логопедичний   висновок  на  кожну  дитину,  відбувається   комплектування  груп  в  Центрі . Кожна  дитина  проходить  ретельне    обстеження   логопедом  Центру  з  метою  точного  встановлення  причин, структури  і   ступеня   виразності   відхилень   в  її   мовному   розвитку.    При  діагностуванні   використовуються   індивідуальні  бесіди,  спеціальні  завдання  діагностичного  характеру ,  спостереження  особливостей  поведінки  і  спілкування  дітей  у  процесі   регламентованої   і  нерегламентованої  діяльності, вивчення  медико-педагогічної  документації,  бесіди  з  педагогами  і  медичними  фахівцями  Центру,  батьками.

Узагальнення   даних,  отриманих  у  ході   поглибленого   вивчення  дитини  за  допомогою  різних  методів   і  різних  джерел   інформації,   дозволяє  сформувати   об’єктивний  логопедичний  висновок   і   намітити   індивідуальну    програму   корекційної  роботи  на  довгострокову  перспективу.

  • Медична  діагностика  :

Для  визначення  психофізіологічного стану   дитини   та  подальшої  корекції  психічних  та  фізичних  вад  здоров’я, лікування  та  реабілітації  проводиться  всебічна  медична  діагностика. 

 

При  надходженні  дитини  до   Центру  лікарем – педіатром    проводиться  : 

-  ретельне  вивчення   анамнестичних   даних.  Виявлення   чинників, що  вплинули   на  психосоматичний  стан  дитини.  Призначення   перспективної   реабілітаційно-фонової   терапії  (як  медичного,  так  і   загальнозагартовуючого   комплексів)   з  урахуванням  індивідуальних  особливостей  та  з  огляду  висновків  вузьких  спеціалістів, лабораторних даних  інструментальних   та   апаратних  методів  досліджень; 

постійна неінвазивна  корекція залежності  від  соматичного  стану  дитини ;

 -    профілактична  діяльність  полягає  в   плануванні  та  контролі  за  виконанням профілактичних  щеплень; проведенні  загальнозміцнюючих  комплексів  в  епідемічно несприятливий  період ;  санітарно-освітня  робота  з  педагогами   і  батьками;

  -   медична  документація  ведеться  згідно  вимог  нормативних  документів Міністерства  охорони  здоров’я, Міністерства  освіти  та  науки  та  інших  нормативних  документів. На  кожну  дитину  заповнюється  медична  картка, лист  призначень, інформаційні  листки  для  батьків  з  усіх  видів  медичної  допомоги ;

 - санітарно-просвітня  робота  проводиться  індивідуально  та  з  групами  батьків  у  вигляді  консультації, лекції,  бесід з  метою  інформування  про  проведені  комплекси  медичних  заходів  і  для   ретельного  взаємозв’язку.

 

    Також  в реабілітаційно-оздоровчій  та  лікувальній  роботі  беруть  участь  вузькі спеціалісти : оториноляринголог, стоматолог, психоневролог, психіатр. Оториноляринголог   проводить  дрібні   маніпуляції, призначає  консервативне  лікування, у   разі  потреби  готує  дітей  до  хірургічного  втручання. Стоматологом  щоквартально   проводиться    огляд  ротової  порожнини та, при  необхідності,  санація.   Психоневролог  та  психіатр діагностують  дітей,надають необхідні  консультації  батькам. Медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування проводять медичні сестри за призначеням  лікарів  та при їх  нагляді.

nbsp; контролі