Зміст логоритмічних занять

Для дітей з вадами мовлення ми використовуємо низку спеціальних методик, направлених на вирішення корекційних задач. Це – психогімнастика, ігротерапія, етнотерапія, артотерапія. Усі ці методики можна успішно поєднати в спільній діяльності вчителя-логопеда, вихователя і музичного керівника. Така спільна діяльність  – логоритміка. 

Головна задача логоритміки – це виховання і розвиток почуття ритму крізь рухи шляхом розвитку слухової уваги та поліпшення мовлення шляхом виховання ритму мовлення.

Тому так багато уваги в Центрі приділяється заняттям з логоритмики.

 

Зміст логоритмічних занять з дітьми, що мають вади мовлення

 

Логоритмічні заняття проводяться за такою схемою:

1. Ритмічна розминка.

2. Деякі з видів музично-ритмічних вправ:

а) вправи для розвитку уваги;

б) вправи на релаксацію м'язового тонусу;

в) вправи для розвитку почуття темпу і ритму;

г) вправи для розвитку координації рухів; вправи на координацію мови з рухами.

3. Слухання музики.

4. Співи.

5. Вправи для розвитку тонких рухів пальців рук.

6. Вправи для розвитку мовних і мімічних рухів.

7. Гра.

8. Заключна ходьба під марш спокійного характеру.

 

В першій частині заняття даються музично-ритмічні вправи, які спрямовані на тренування уваги, пам'яті, орієнтації, координації рухів. Вправи на релаксацію м'язового тонусу проходять через всі розділи роботи. Із ростом стомлюваності іде перехід до другої частини заняття: слухання музики та співів. Слухання музики слід проводити в середині заняття, щоб дати можливість дитині відпочити і підготуватися до гри.

Після слухання музики - співи. Потім перехід до рухливої гри з метою розрядки та закріплення вироблених навичок. Заключна ходьба нормалізує дихання, заспокоює дітей, організовує їх для наступних занять.

 

Ритмічна розминка

Метою ритмічної розминки є внесення дисципліни та організації дітей. Проводиться вступна ходьба з дотримуванням чіткості ліній, співвідношення рухів з початком і кінцем музики. Розучується ходьба навшпиньках і на п'ятах, нескладне перешикування. Далі переходять до легкого бігу, чергування ходьби і бігу, стрибків, галопу, відпрацьовуються елементи фізкультурних і танцювальних рухів.

Вправи ритмічної розминки розвивають координацію рухів рук, ніг під час ходьби і бігу, правильну поставу, формують навички рухів у колективі, основні імітаційні рухи, орієнтацію в просторі.

 

Вправи на розвиток уваги

Вправи на розвиток уваги включають зміну рухів, які супроводжуються музикою різного характеру. Наприклад, пропонується на урочисту музику - йти, на веселу - бігти.

Або: на звучання в низькому регістрі йти, наслідуючи рухи «ведмедя» на звуки середнього регістру зображати ходьбу «циркової конячки», на високі звуки — стрибати, як «зайчики». Розвиток стійкості уваги проявляється у спостереженні дитини за рухами педагога і самостійному, послідовному повторенні їх. Вправи на об'єм уваги включають відтворення дитиною нескладних рухів після одночасного їх показу двома дітьми. При виконанні вправ на розподілення уваги діти повинні виконати одразу дві чи більше дій, наприклад: діти за сигналом передають по колу в одну сторону прапорець, в другу - бубон. Під музику на сильну долю такту дитина робить кроки і одночасно підкидає вгору м'яч.

 

Вправи на розвиток відчуття темпу і ритму

 На заняттях вивчають різні рухи під музику, шикування, вправи з предметами, етюди. Ведеться робота над розрізненням темпів повільного та швидкого, поступового уповільнення та збільшення швидкості; пояснення дітьми різних за темпом рухів. Використовується відплескування, відстукування ритмів, проспівування слів на певний ритм.

 

Вправи на розвиток координації рухів

 Вправи виробляють навички координації різних рухів в напрямку, швидкості, напруженості. Це можуть бути вправи з предметами, імпровізації.

Вправи на координацію мовлення з рухом можуть проводитись без музичного супроводу. При цьому спочатку вивчається мовний текст, потім рух.

 

Слухання музики

Підбираються різнохарактерні музичні твори з ураху­ванням емоційної дії.

 

Співи

Співи корегують темп мовлення, нормалізують дихання. Під час роботи над текстом пісні проводиться корекція усного мовлення.

 

Вправи на розвиток мовних і мімічних рухів

На заняттях проводиться робота над розвитком чіткості, переключення артикуляційних рухів, збільшенням їх об'єму. Включається також: робота з формування правильної артикуляції дефектних звуків, автоматизації їх у процесі промовляння спеціально підібраного тексту пісні.

 

Вправи для розвитку тонких рухів пальців рук

В процесі занять використовуються різні пальчикові вправи: «Пальчики вітаються», «Замок», «Ланцюжок»; «Ліхтарики» тощо. Використовуються рухи з мовним супроводом.

 

Гра

Рухлива гра проводиться для закріплення навичок, набутих на занятті.